Ekologická likvidace vozidel Orlová
 

Doklad pro úřad - potvrzení o likvidaci vozidla

Doklad pro úřad o likvidaci Vašeho vozidla Vám vystavíme ZDARMA a IHNED na místě, při převzetí Vašeho vozidla na Vaši adrese. Okamžité vystavení tohoto potvrzení je pro nás samozřejmostí a také zákonnou povinností. Všichni zákazníci z Orlové a okolí, kteří nám předají auto k likvidaci, obdrží originál vyhotovení protokolu o likvidaci od našeho pracovníka vždy ihned na místě, na adrese zákazníka. Tento likvidační protokol je pak nezbytný pro vyřízení zrušení (zánik) vozidla na nejen orlovském dopravním úřadě.   

Potvrzení o likvidaci je nezbytný podklad pro odhlášení vozidla z evidence

My Vám jej vystavíme zdarma, ihned při předání vozidla, v originále s originálním IČPS číslem a s ochrannými prvky!  

 

Protokol o likvidaci - vystavení příslušného potvrzení

 • V zákoně je likvidační protokol nazýván: "Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků"  
 • Provozovatel ekologické likvidace vozidel přebírá vozidlo nebo autovrak a dle zákona vydává ihned příslušné potvrzení
 • Majitel vozidla nebo zplnomocněný zástupce se při odhlašování vozidla z evidence bez tohoto dokladu neobejde
 • Vyřazení z evidence - z registru motorových vozidel je správně nazýváno: "Zánikem vozidla"
 • Vozidlo zanikne, pokud je řádně ekologicky zlikvidováno v zařízení ke sběru autovraků 

Autovrakoviště MILATA - provozovatel ekologické likvidace vozidel Orlová

Jsme provozovatelem schváleného zařízení ke sběru a likvidaci autovraků. Jsme vzorové autovrakoviště.

 

Potvrzení vystavujeme rychle a hlavně dle zákona 

 • Doklad je technikem přebírajícím vozidlo vystaven ihned na místě 
 • Doklad Vám vystavíme rychle na Vaši adrese v Orlové nebo kdekoliv jinde při předání auta
 • Technik je ve spojení s operátorem, který zadává údaje o vozidle do elektronického systému MA ISOH
 • Okamžitě je vygenerováno jedinečné číslo likvidace IČPS a tím je zahájen proces ekologické likvidace daného auta
 • Náš zákazník má 100% jistotu pravosti dokumentu a jedinečnosti likvidačního čísla IČPS
 • Náš pracovník se do dokladů od vozidla pouze nahlíží - nikdy je neodebírá nebo si je neodváží s vozidlem
 • Vystavení potvrzení spolu s naložením vozidla v Orlové je zpravidla vyřízeno do 20 minut
 • Potvrzení je vystaveno pouze při fyzickém přebrání vozidla nebo autovraku
 • Protokol obdrží zákazník za kompletní i nekompletní vozidlo (individuální dohoda podmínek)
 • Není možné vydat doklad o ekologické likvidaci na silně odstrojený autovrak - skelet vozidla
 • Není možné vydat potvrzení o likvidaci bez odevzdaného vozidla nebo pro jiné vozidlo
 • Na přání Vám v případě potřeby kdykoliv vystavíme ověřený duplikát Vašeho potvrzení
 • Naše potvrzení má několik ochranných prvků proti zfalšování a napodobování
 • Potvrzení od nás dostanete v úhledné informační složce do které Vám technik vloží také Vaše doklady od vozidla 

Jsme tady pro Vás. Jakékoliv dotazy nebo nejasnosti k vystavení potvrzení pro úřad a k procesu vyřazení vozidla z evidence Vám rádi zodpovíme. Neostýchejte se nás zeptat. Kontaktujte nás na zde uvedených kontaktech.

 

S našim potvrzením o ekologické likvidaci snadno zrušíte Vaše vozidlo

Doklad o likvidaci nelze nahradit jiným dokladem a žádost o vyřazení vozidla z evidence je nutné podat do 10 dní.

 

 

 

Ověřené vrakoviště

První ověřený provozovatel ekologické likvidace vozidel pro Orlovou a okolí.

Likvidace aut od roku 1992

 
Volejte pro výkup a likvidaci
Napište nám