Ekologická likvidace vozidel Orlová
 

Likvidace EKOLOGICKY a DLE ZÁKONA

Dle zákona o odpadech číslo 185/2001 Sb. jsou řazeny všechna vysloužilá vozidla do kategorie nebezpečných odpadů. To vše nyní z přísnějšího pohledu na ochranu životního prostředí. Každé nepoužívané nebo odstavené vozidlo je odpadem a každy jeho majitel je povinnen, při jeho fyzickém rušení, jej odevzdat pověřenému - certifikovanému provozovateli ekologické likvidace. Provozovateli zařízení ke sběru a zpracování autovraků určeném. Toto odevzdání dosloužilého vozidla pro ekologickou likvidaci je pak jeho majitel povinnen úřadu doložit příslušným a platným potvrzením. Toto potvrzení musí vydat provozovatel ekologické likvidace ihned při příjmu vozidla. Majitel své vozidlo již nemůže zlikvidovat jen tak sám, vlastními prostředky, nebo jej celé rozprodat na náhradní díly.  

Ekologická likvidace vozidla je procesem odborného rozebrání vozidla na jednotlivé díly a suroviny, s jejich následnou ekologickou likvidací nebo přijatelnou recyklací. Zaměstnanci společnosti MILATA - ekologická likvidace vozidel Orlová za pomocí moderních technologií a nadstandartního vybavení vlastních pracovišť, odborně vozidlo rozeberou na jednotlivé díly a vytřídí recyklovatelné suroviny a odpady.

Při příjmu vozidla je automobil zaevidován a po vstupní kontrole je vůz nejprve podroben odsání veškerých provozních kapalin na moderním odsávacím zařízení. Dále pak vůz postupuje po jednotlivých stanovištích, kde je systémově rozebírán. Celý proces probíhá dle přísných norem stanovených ministerstvem životního prostředí. Demontované díly a suroviny jsou tříděny a nakládány do jednotlivých kontejnerů nebo do úložných míst. Suroviny jsou odváženy pro další využití, odpad je předán k likvidaci. Malá část použitelných autodílů je pak nabízena k prodeji.

Firma MILATA nabízí prodej použitých náhradních dílů z vozidel všech značek a modelů. Dochází tak k záměrné recyklaci s efektivním znovuvyužitím vybraných částí likvidovaných vozidel.   

 

Výhodná likvidace vozidel Orlová

Pokud využijete služeb EKOLOGICKÉ LIKVIDACE VOZIDEL ORLOVÁ od naší společnosti, nemusíte řešit náklady s vyřízením, odvozem a s konečnou likvidací spojené. Navíc získáváte garanci, že Vaše vozidlo bude skutečně ekologicky zlikvidováno dle státem stanovených, přísných pravidel ekologické likvidace, v zařízení k tomuto účelu zřízeném a Krajským úřadem schváleném.

Společnost MILATA se specializuje na Orlovské zákazníky již řadu let a má veškerá oprávnění k této činnosti. Ekologickou likvidaci provozujeme odborně a zodpovědně. Pro automobil přijedeme k Vám do Orlové zdarma kamkoliv. Jako doklad o přijetí Vašeho automobilu do likvidace získáváte od nás, ihned ve chvíli předání vozidla v Orlové, příslušné potvrzení pro úřad - protokol o likvidaci, který je nezbytným podkladem pro další Váš postup při vyřízování zániku vozidla na dopravním úřadě v Orlové nebo na jiném dopravním úřadě v ČR.  

 

Využijte služby známých profesionálů v oboru. Jednejte bez komplikací a bez rizika! 

Pracujeme rychle a spolehlivě. Zákazníci se nás nebojí doporučit pro naši profesionalitu a pozitivní přístup :).