Ekologická likvidace vozidel Orlová
 

Postup likvidace vozidla z Orlové a okolí

Povinností každého majitele motorového vozidla je před jeho úředním, ale i fyzickým zrušením, tedy před trvalým vyřazením vozidla z registru motorových vozidel, nechat provést jeho řádnou ekologickou likvidaci. Vozidlo je nutné, dle zákona, odevzdat do zařízení, které je pro likvidaci vozidel určené a schválené. Naše služba EKOLOGICKÉ LIKVIDACE VOZIDEL TŘINEC Vám nabízí vyřízení ekologické likvidace bez nutnosti Vaši osobní návštěvy autovrakoviště, bez nutnosti odvozu automobilu nebo autovraku na náklady zákazníka, bez rizika případných technických a legislativních komplikací s provozem starého vozidla spojených.

Nemusíte tedy nikam jezdit a nemusíte zajišťovat převoz Vašeho vozidla z Orlové. Stačí nám zavolat a snadno si objednat odvoz vozidla z Vaší Orlovské adresy. Samozřejmě jezdíme také do okolí města Orlová. Navíc je zde pro Vás vyřízení ekologické likvidace ihned, na místě, při předání vozidla. To vše zdarma, rychle, s potřebným dokladem a s jistotou následně skutečně provedené ekologické likvidace od prověřené a certifikované firmy MILATA. Vozidla z Orlové a okolí odvážíme každý pracovní den a také v sobotu. Navíc nabízíme Orlovským zákazníkům zajímavé finanční bonusy a výkupní ceny za ojetá a bouraná vozidla.  

 

Jak postupovat a efektivně vyřídit likvidaci vozidla?


1/ Kontaktujte nás - nabídku a podmínky likvidace víte hned! Celým procesem vyřízení ekologické likvidace Vás rádi provedeme. Vše Vám vysvětlíme. Uděláme Vám konečnou platnou nabídku a společně naplánujeme termín a čas odvozu Vašeho vozidla z Orlové, z okolních měst a obcí.

Volejte: 607 703 311 nebo 558 642 172. Využít můžete náš kontaktní formulář nebo formulář nezávazné objednávky likvidace

Pro stanovení přesné nabídky našich služeb nás většinou zajímají základní informace o vozidle zákazníka, o jeho kompletnosti (aktuální stav), kde se vozidlo nachází a zda bude vozidlo předávat jeho majitel nebo jiná osoba. Pro naplánování odtahu z Orlové potřebujeme kontaktní telefon na předávající osobu a adresu místa, kde se vozidlo v Orlové nebo na jiném blízkém místě nachází.


2/ Odvoz vozidla nebo autovraku.
V domluvený termín a čas k Vám, na Vaši Orlovskou adresu, přijíždí náš odtahový speciál s proškoleným technikem. Technik si vozidlo dle Vašich dokumentů zkontroluje, doklady od vozidla si od Vás pro tento účel pouze na chvíli vypůjčí. Náš technik je ve spojení s operátorem, který daný likvidační případ ihned zavede do informačního online systému MA ISOH, který provozuje Ministerstvo životního prostředí. Doklady Vám ihned vrátí zpět a ihned Vám vystaví potřebné potvrzení o tom, že jste automobil předali k ekologické likvidaci. Toto potvrzení je pro Vás nezbytným dokladem pro následné vyřízení zrušení vozidla z evidence na dopravním úřadě. Technik také vyřídí s majitelem vozidla případný finanční bonus nebo výkupní cenu. Pokud jsou státní poznávací značky SPZ ještě na automobilu, tak Vám je technik rád demontuje a předá. Vozidlo si naloží a odveze k nám do zařízení pro zpracování autovraků. Celý proces vyřízení ekologické likvidace u Vás zabere cca 20 minut a veškeré povinnosti Vám tímto s vyřízením ekologické likvidace končí. S námi vyřídíte likvidaci opravdu rychle!


3/ Ekologická likvidace vozidla
je následně provedena v našem zařízení, na autovrakovišti MILATA. Po přijetí vozidla je auto podrobeno vstupní prohlídce, doevidování a podrobnému nafocení. Poté je řádně a v zákonem dané lhůtě ekologicky zlikvidováno.


Pokud nás chcete navštívit a své nepotřebné vozidlo odevzdat přímo osobně ve sběrně autovraků, v našem specializovaném zařízení pro ekologickou likvidaci (na autovrakovišti MILATA), tak samozřejmě můžete! Navštivte nás kdykoliv v naší provozní době a bez objednávky. Vozidlo od Vás převezmeme a dokumenty vyřídíme do 20 minut. Navíc u nás můžete získat zajímavý finanční bonus za váhu vozidla! 

 

4/ Odhlášení vozidla a zrušení pojistné smlouvy


Po odevzdání vozidla naší firmě navštíví jeho majitel nebo zplnomocněná osoba příslušný dopravní inspektorát - dopravní úřad v Orlové a zde si vyřídí odhlášení vozidla z evidence motorových vozidel. Pozor: odhlášení, tedy zánik vozidla musí proběhnout na stejném úřadě jako poslední registrace daného vozidla. S originálním potvrzením - likvidačním protokolem od nás tak učiníte snadno, rychle a bez nepříjemných komplikací. Odhlášení vozidla z evidence by jste měli dle zákona vyřídit do deseti dní od odevzdání vozidla do sběrny autovraků.

Jako nezbytný poslední krok při ukončení provozu automobilu je nutné ukončení pojistné smlouvy o povinném ručení. Majitel nebo provozovatel vozidla podá písemnou žádost o zánik pojistné smlouvy na základě zániku vozidla v evidenci motorových vozidel. Tuto žádost podá osobně v pojišťovně nebo ji zašle doporučeně poštou. Nezbytným dokumentem k této žádosti je originál nebo kopie dokladu o vyřazení vozidla z evidence motorových vozidel (potvrzení o zániku vozidla). Doporučujeme Vám zrušení pojistné smlouvy po odhlášení vozidla z registru vozidel moc neodkládat a zbytečně již pojistné neplatit.